header2.jpg

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialinės globos paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 17 d. įstatymas Nr. XIII-198 „ Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas“

         https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. A1-75 „Dėl   socialinės    apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbeba490b34b11e48601d026d7145559
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-517 „Dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.529536C2C2A8

 

Slapukai
Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su aknystossgn.lt slapukų naudojimo politika.